CERTIFIERING

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö. Föreskriven kontrollprocedur har följts. 

RINA - certifiering sedan 1861

RINA är ett organ som sedan 1861 certifierar och testar apparater och fartyg inom det marina.
De genomför undersökningar i deras laboratorier som: kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska undersökningar, brandmotstånd och mekaniska stresstester. Testlaboratoriet är utrustat med den bästa tekniken för att testa skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning, för att testa brandmotstånd och reaktion, optisk densitet och toxicitet av rök. RINA är en av de grundande medlemmarna i IACS och deltar aktivt i tekniska forsknings och regelskapande grupper i olika institutionella sammanhang på nationell och internationell nivå. RINA  erbjuder bedömning , kontroll , certifiering och forskningstjänster, i enlighet med nationella och internationella regler, som gäller material , design, teknik, produkter och växter samt utför uppgifter som anförtrotts av statliga organ och andra myndigheter . Läs mer på RINAs hemsida här.

dimensioner

243 mm hög, 53 mm i diameter och 480 gram

Världens minsta? Vi anser att det är styrkan i den lilla MAUS Xtin Klein som är det som bör uppmärksammas. Du behöver inte längre springa och leta efter en brandsläckare som du inte vet vart du har eller oroa dig för att den fungerar. MAUS Xtin Klein fungerar, utan underhåll, i 5 år. Du behöver inte heller fundera på vilken sorts brand det är eftersom MAUS Xtin Klein klarar av alla mindre bränder. En brand fördubblar sin storlek på 15 sekunder. Med en MAUS Xtin Klein så behöver du inte vara orolig för att så ska bli fallet. I köket, i handskfacket, i båten, på jobbet eller vid grillen. MAUS Xtin Klein finns alltid på en armslängds avstånd. Registrerar du din email-adress så meddelar vi dig när det kan vara läge att investera i en ny. Registrera din MAUS Xtin Klein här med email och med datumangivelse.

beslut

BRANDSKYDDSMYNDIGHETEN

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd. De arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället. Det gör de bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer, men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder. MAUS Xtin Klein har fått sin produkt granskad av MSB och de har kommit fram till att enheten inte ska anses som explosiv var och att den inte utgör någon fara för användaren. Några viktiga aspekter är hur den reagerar när den utsätts för brand och extrem kollision. Det som händer vid de tillfällena är enkelt - den utlöser sig själv. Dock inte med samma kraft som vid en eldbekämpning. Det beslutet finns nu och ligger till grund för vår satsning på den svenska marknaden. Vi levererar MAUS Xtin Klein via normala transporter med vår fraktbärare DB Schenker. MAUS Xtin Klein skall vara ett komplement till befintligt och godkänt brandskydd enligt EN3-7 där det finns sådana krav. Eftersom MAUS Xtin Klein inte är certifierad enligt EN3-7 så har den en begränsad släckkapacitet och skall endast användas för mindre bränder. MAUS Xtin Klein är inte tryckbaserad som en konventionell brandsläckare utan innehåller en liten pyrokteknisk sats istället för att starta tömningen. 

BEKÄMPA ELD MED hjälp av RÖK

AEROSPACETEKNOLOGI

När de ryska kosmonaturerna behövde ett brandskydd så togs det fram något så innovativt som brandbekämpning med rök. Den kaliumbaserade röken kväver inte röken utan kapslar in de antändningsbara artiklarna och effekten blir att elden släcks. Du sparar pengar eftersom du slipper sanering och dyra självrisker och du kan undvika en katastrof med en MAUS nära.

GARANTI & ÅTERVINNING

5 års garanti

Garantin sträcker sig i 60 månader från produktionsdatum. DOM (Date Of Manufacturing) är produktionsdatum och skrivs i månad/år. Utgångsdatum betecknas EXP (Expire date) och skrivs i månad/år. Se bild till vänster.
Har garantitiden på MAUS Xtin Klein utgått med mindre än ett år (totalt max 6 år) så aktivera enheten utomhus. Annars kontakta oss för vidare instruktioner på recycle@mausxtin.com med "EXP"-datumet så hjälper vi dig. 

sorteras som sprayburk med innehåll

När du har använt din MAUS Xtin Klein (aktiverat den och den är tom) så sorteras den på samma sätt som en sprayflaska med innehåll:

 • AVFALL: Sprayflaska med innehåll. 
 • LÄMNINGSSTÄLLE: Återvinningscentral. 
 • ​SORTERAS SOM: Farligt avfall. 

Om enheten inte är aktiverad så ska den aktiveras innan den återvinns. Du aktiverar den utomhus. Det kan även vara ett bra sätt att lära känna hur enheten agerar när du aktiverar den. Om enheten är äldre än 6 år vänligen kontakta oss på recycle@mausxtin.com med "EXP"-datumet så hjälper vi dig. 

TEKNIK & ÄMNEN

säkerhetsdatablad

Utöver Säkerhetsdatablad på svenska har vi den även på följande språk:

 • danska
 • norska
 • tyska
 • finska
 • estniska
 • ryska
 • engelska

AEROSOL OCH PGA

En aerosol är en blandning av gas och partiklar där partiklarna kan vara i form av vätska eller fasta ämnen. Släckmedel i form av aerosoler skiljer sig vanligen inte mycket från pulverformiga släckmedel då den kemiska sammansättningen hos partiklarna ofta är densamma. Dock är partikelstorleken 10-100 gånger mindre. I och med en mindre massa har aerosoler gasliknande egenskaper när det gäller spridnings- och fördelningsmönster.

Pyroteknisk genererade aerosoler (PGA) är mycket små partiklar som bildas genom att släckmedel, som framförallt består av ett fint pulver (kaliumförening), förångas i en generator. De heta ångorna passerar ett kylmedel som sänker ångans temperatur, vilken därefter kondenseras och en aerosol med små partiklar bildas. Tre huvudsakliga släckmekanismer beskriver de små partiklarnas släckverkan.

 • I samband med att partiklarna bryts ned absorberas värme (termisk mekanism)
 • Fria radikaler återbildas genom heterogent katalyserade reaktioner på partiklarnas yta (kemisk verkan)
 • De produkter som bildats vid förbränningen av den aerosolbildande blandningen har en inerterande effekt.

De två förstnämnda mekanismerna sker på partikelns yta och släckeffekten bestäms av partiklarnas totala yta. En större total yta innebär bättre släckeffekt.

Fördelar med PGA är att det inte krävs trycksatta behållare, rör, ventiler och munstycken för distribution av släckmedel. Dessutom är släckeffektiviteten per viktenhet hög, ungefär 3-10 gånger mer effektivt än Halon.