HUR SER EN KORREKT MÄRKNING UT?

I vår fabrik trycks (printas) ett datum och en batchmärkning direkt på enheten. Det är för att för det första vi ska veta när produkten inte längre omfattas av garantin och när man måste byta ut enheten. Se bild nedan.

Här är en bild från vår senaste batch. Bäst Före-datum är 2023-02-26.

förklaring:

EXP: Datum som enheten måste kasseras. Dvs Bäst Före-datum.

MFG: Tillverkningsdatum.

P1A-180 00048: Batchnummer. Ett sådant nummer måste finnas med på enheten för att man ska kunna felsöka eventuella fel i batcher och säkerställa kvalitén för kund.

Om enheten som ni har köpt har ett klistermärke över det område där märkningen ska finnas och den är "bortsuddad" då kan det vara så att era enheter endast har 1 års hållbarhet innan de ska kasseras . Se bild nedan på klistermärke och utsuddad märkning.

Här ser ni att datummärkning och batchnummer är bortsuddat och ersatt av ett klistermärke. På den här enheten kan ni även se rester av den tryckta märkningen (i den gula ringen).

felaktiga förklaringar:

VI HAR BESTÄLLT ENHETERNA "OMÄRKTA"!
- Nej, det finns bara 1 fabrik som producerar den här enheten och den fabriken har ALLTID märkt enheterna med datum och batchnummer direkt på enheten.

VÅR REKOMMENDATION

- Kontakta leverantören och se till att kräva dokumentation från fabriken med korrekt info. Gå inte på något "snack" om att de går att beställas ut märkning. Falkenheim Invest AB (som äger varumärket MAUS) har den exklusiva rätten till att sälja produkterna på den Skandinaviska marknaden.

- Vi på MAUS är extremt fokuserade på att förse marknaden med produkter som är pålitliga och som har korrekt märkning när det gäller de regler som finns på varje marknad. Vi är därför väldigt bekymrade för de kunder som köper enheter i tron om att enheterna kommer att hålla i 5 år från produktionsdatum, men som egentligen endast har en livstid på 1 år. 

- Vad händer när en brand uppstår och kunden inte kan släcka den med enheten eftersom den är äldre än vad "klistermärket" säger?

Har ni fler frågor? Kontakta oss på: info@mausxtin.com